SUBMIT NOW!

" NO ONE SPEAK " โครงการหนังสั้นที่เปิดโอกาสให้บุคคล นักศึกษาได้มาโชว์ของปล่อยพลัง สร้างหนังสั้นที่ไร้ซึ่งบทพูด

รายละเอียดกิจกรรม

No Dialogue Needed. –

โครงการประกวดหนังสั้น No One Speak Film Festival #1 จัดขึ้นโดยได้รับแรงบันดาลใจมาจากการที่เห็นชุมชนคนทำหนังสั้นในประเทศไทย ยังขาดหนังประเภท Non Dialogue จึงเกิดเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างเทศกาลหนังสั้นที่ไร้ซึ่งบทพูด เพื่อก่อให้เกิดรสชาติใหม่ๆแก่วงการหนังสั้นไทย

เงื่อนไขการส่งผลงานเข้าประกวด

 1. ประเภทหนังสั้น
  ส่งผลงานในรูปแบบ story board และเรื่องย่อ (เพื่อนำไปพัฒนาคลิปหนังสั้น)
 2. ความยาวไม่เกิน 5 นาที
 3. ทีมผู้สมัคร 1 ทีม สามารถเข้าร่วมได้ประเภทใดประเภทหนึ่ง และ 1 ทีมส่งได้เพียง 1
 4. ผลงาน หนึ่ง เท่านั้น
 5. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่ล้อเลียน ดัดแปลง ทำซ้ำ ผลงานของผู้อื่นหรือชิ้นงานที่เคยเผยแพร่ผ่านโครงการประกวดใดๆมาแล้วทั้งสิ้น

คุณสมบัติผู้เข้ารับสมัคร

 1. ต้องเป็นนิสิต-นักศึกษา ที่มีอายุตั้งแต่ 18-25 เท่านั้น (นับตั้งแต่วันส่งใบสมัคร)
 2. ต้องสมัครเป็นทีม (หนังสั้น ทีมละ 10 คน)
 3. ไม่จำกัดสาขาวิชา
 4. ไม่จำเป็นต้องอยู่สถาบันการศึกษาเดียวกัน

รางวัลการประกวด

ทีมที่ผ่านการคัดเลือกและเข้าร่วมแคมป์จะได้รับเงินทุนในการผลิต ตามประเภทดังนี้

 • หนังสั้น 10 ทีม ทีมละ 10,000 บาท

 • โครงการผลิตภาพยนต์สั้น
  รางวัลที่ 1 จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 300,000 บาท
  รางวัลที่ 2 จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 100,000 บาท
  รางวัลที่ 3 จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 70,000 บาท
  รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 25,000 บาท

SPONSER


โฆษณา
Create your website at WordPress.com
Get started
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close